Veloverstået Nordisk og Baltisk sportsmøde, hvor stafetten blev givet videre til Sverige

Hvert andet år mødes repræsentanter fra det nordiske og baltiske døvesportsforbund, NBDSF, og lørdag den 9. september var 6 ud af 8 lande mødt op i Riga, Letland til et heldagsmøde.  

Dansk Døve-Idrætsforbunds formand, Michael Weber Steenberg, har i de seneste 4 år siddet som formand for NBDSF og han ledte derfor mødet, der indeholdt mange spændende punkter. Der blev lagt planer for kommende mesterskaber i NBDSF-regi, og de seneste mange begivenheder i international døveidræt blev diskuteret. Muligheden for at inddrage klubberne i de forskellige landes sportsforbund blev også diskuteret, og der er gode muligheder for, at klubberne også kan udfordre hinanden på tværs af de nordiske og baltiske landegrænser i nær fremtid.  

De forskellige landes erfaringer og arbejde i de seneste to år blev også delt og flittigt diskuteret, og til sidst blev stafetten givet videre til Sverige, der overtager formandskabet for de næste fire år. 

”Det har været en stor ære at være formand for dette stærke forbund, der har eksisteret helt tilbage til 1912, i fire år. Det har været en oplevelse at lede forbundet gennem Corona, invasionen af Ukraine og udfordringerne med den internationale døvesportsorganisation, ICSD. Sammen med de øvrige nordiske og baltiske sportsforbund skrev vi bl.a. et fælles brev til ICSD med ønsket om at udelukke Rusland og Hviderusland, da Ukraine blev invaderet. Vi har også kæmpet for ligestilling mellem kønnene både hos ICSD og det europæiske sportsforbund, EDSO. Jeg er helt tryg ved at have afleveret stafetten til vores svenske venner,” udtaler Michael Weber Steenberg

På gruppebilledet ses repræsentanter fra Sverige, Norge, Letland, Finland, Estland og Danmak. Litauen og Island var forhindret i at komme. På sidste billede ses Alexandra Polivanchuk (Sverige) der tager imod formandsskabet fra Michael Weber Steenberg (Danmark).  

Del