Sekretariatets ansvarsområder

Sekretariatschef Joachim Thor Krøyer

Joachim Krøyer har det overordnede ansvar for medarbejderne på sekretariatet. Han sørger for, at alt spiller og vi arbejder efter planen. Derudover dækker han også ind på andre pladser, når der er behov for det.

Han har ansvaret for forbundets økonomi, drift og administration i samarbejde med bogholderi og revisionen, og han sikrer en tydelig planlægning og prioritering af forbundets drift og udviklingsopgaver.

Han har også ansvaret for forbundets strategiaftale med DIF og forbundets egen strategiplan 2022-2025 i samarbejde med formanden og hovedbestyrelsen.

Joachim sørger for at udvikle og sikre et tæt og tillidsfuldt samarbejde med formanden og hovedbestyrelsen, og fungerer som det konstruktive bindeled mellem de to parter. Han er sparringspartner til formanden og medarbejderne, og han samarbejder med øvrige specialforbund, organisationer og foreninger. Hans arbejde består også af at rekruttere frivillige med fokus på at gøre det til verdens bedste sted at være frivillig.

Til sidst arbejder han også for at tiltrække flere internationale sportsbegivenheder og værtsskaber til Danmark i samarbejde med ICSD og EDSO. Dertil deltager han i planlægningen og forberedelsen af disse.

Andre ansvarsområder:

Andre opgaver inkluderer udarbejdelse og fastholdelse af samarbejdsaftaler med partnere. At sikre forsat positiv udvikling af forbundet, medlemsudvikling og lave spændende og relevante tilbud til alle – bredde og eliten samt til klubberne.

Han er også tilstede blandt de frivillige, hvor han altid er frisk på at være fragtmand, lagerarbejder eller på anden måde nyttig. Han er med til at sørge for, at der er en rød tråd og relation til de yderste hjørner af forbundet. Som han siger, så er et godt fællesskab nøglen til succes.

Eliteidrætskonsulent Eetu Keski-Levijoki

Eetu har ansvar for eliteidrætten i Dansk Døve-Idrætsforbund i henhold til forbundets strategiplan 2022-2025. Hans særlige ansvarsområder er VM, EM og NBM (Nordisk-Baltiskmesterskab). Han indgår i et tæt og dagligt samarbejde med sekretariatschef og sekretariatsmedarbejderne.

Han har ansvar for afholdelse af DM for døve sammen med idrætslederne for de respektive landshold samt med idrætsklubben, og han er med til at organisere de praktiske ting i forbindelse med DM.

Han står også for koordinering af de internationale mesterskaber, som bliver afholdt i Danmark i samarbejde med Joachim Thor Krøyer. Han er også frontløber, når det gælder internationalt samarbejde, tilmeldinger for mesterskaberne og diverse praktiske ting op til et mesterskab.

Han er kontaktperson for landsholdene i forbundet og indgår i udviklingssamarbejde og evaluering af landsholdene sammen med idrætslederen og trænerne. Han er også en del af rekrutteringen af staben til landsholdene sammen med idrætslederen.

Han repræsenterer eliteidrætten i forskellige netværksmøder med vores samarbejdspartnere med det formål at styrke DDI på alle niveauer. Ydermere er han også med til at rekruttere potentielle idrætsudøvere.

Kommunikationsmedarbejder Ditte Vind

Vores kommunikationsmedarbejder har det overordnede ansvar for kommunikationen i samarbejde med Joachim Krøyer på interne såvel som eksterne kanaler. Hun står for de sociale medier, nyhedsbrev og udarbejdelsen af tekster fra forbundet. Hun skal sørge for, at Dansk Døve-Idrætsforbund bliver set og hørt ude i den store verden.

Ditte sørger for markedsføringen af forbundet udadtil og fortæller den gode historie om forbundet og vores idrætsgrene – med fokus på eliteidrætten og DM. Dertil har hun også ansvar for at markedsføre mesterskaberne, så forbundet får mest mulig opmærksomhed.

Hun er også pressekontakt og sørger for, at forbundet bliver omtalt på en positiv og konstruktiv måde i pressen. Hvis der kommer henvendelser fra pressen, bistår Ditte forbundets medlemmer og udøvere med råd og vejledning.

Ditte samarbejder med mange forskellige mennesker for at markedsføre forbundet. Op til, under og efter mesterskaber samarbejder hun med idrætslederne og landstrænerne for at finde historier. Hun samarbejder også direkte med udøverne for at promovere dem og udbrede forbundet på SoMe og eksterne kanaler. Ydermere har hun også et tæt samarbejde med de resterende ansatte, som bidrager til den gode historie om forbundet i henhold til Strategiplanen 2022-2025.

Klubkonsulent Herluf Veng Juul

Sekretariatets klubkonsulent har ansvaret for samarbejdet med medlemsklubberne. Det er hans fineste opgave at stå for medlemsservice, medlemssystem, rådgivning og sparring til klubberne. Han er limen mellem forbundet og klubberne.

Helt præcist er Herluf bindeleddet mellem klubberne og relevante samarbejdspartnere i lokalområdet og derudover også til sekretariatet og hovedbestyrelsen. Han skal hjælpe med klubberne med at udvikle sig og etablere aktivitetstilbud og kurser for medlemmer og frivillige. Han skal udvikle og synliggøre klubberne og Dansk Døve-Idrætsforbund, så forbundet kan få flere nye medlemmer med høretab til at dyrke idræt.

Sammen med Herluf skal vi sikre, at vi i fællesskab med klubberne løfter opgaven i strategisporaftalen med DIF og forbundets egen strategiplan 2022-2025. Til sidst skal han hjælpe med at dygtiggøre flere frivillige til bestyrelsesposter i klubberne.

Hustolk Louise Bastholm Green

Louise er hustolk og hjælper til med administrationen af de mange bestillinger af tolk til møder, kurser, landsholdssamlinger m.v.