Sekretariatets ansvarsområder

Subtitle

Eliteidrætskonsulent Eetu Keski-Levijoki

Eliteidrætskonsulenten har ansvar for eliteidrætten i Dansk Døve-Idrætsforbund i henhold til forbundets strategiplan 2022-2025. Hans særlige ansvarsområder er VM, EM og NBM (Nordisk-Baltiskmesterskab). Han indgår i et tæt og dagligt samarbejde med sekretariatschef og sekretariatsmedarbejderne.

 • Ansvarlig for eliteidrætten i Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) ifølge forbundets strategiplan 2022-2025.
 • Særlige ansvarsområder omfatter VM, EM og NBM (Nordisk-Baltiskmesterskab).
 • Tæt dagligt samarbejde med sekretariatschef og sekretariatsmedarbejderne.
 • Arrangerer DM for døve i samarbejde med idrætsledere og klubber.
 • Koordinerer internationale mesterskaber i Danmark i samarbejde med sekretariatschefen.
 • Frontløber for internationalt samarbejde, tilmeldinger og praktiske forberedelser til mesterskaber.
 • Kontaktperson for landsholdene i forbundet.
 • Deltager i udviklingssamarbejde og evaluering af landsholdene med idrætsledere og trænere.
 • Medvirker i rekruttering af staben til landsholdene sammen med idrætslederen.
 • Repræsenterer eliteidrætten i netværksmøder med samarbejdspartnere for at styrke DDI på alle niveauer.
 • Bidrager i rekruttering af potentielle idrætsudøvere.

Kommunikationsansvarlig Ditte Vind

Den kommunikationsansvarlige sørger for markedsføringen af forbundet udadtil og fortæller den gode historie om forbundet og vores idrætsgrene – med fokus på eliteidrætten og DM. Dertil har hun også ansvar for at markedsføre mesterskaberne, så forbundet får mest mulig opmærksomhed.

 • Overordnet ansvar for kommunikation i samarbejde med sekretariatschefen, både internt og eksternt.
 • Ansvarlig for sociale medier, nyhedsbrev og tekstproduktion for forbundet.
 • Markedsfører Dansk Døve-Idrætsforbund udadtil og fokuserer på eliteidrætten og DM.
 • Ansvarlig for markedsføring af mesterskaber for at øge forbundets synlighed.
 • Fungerer som pressekontakt og assisterer forbundets medlemmer og udøvere ved pressehenvendelser.
 • Bistår i udviklingen af forbundet og samarbejder med andre forbund for at udbrede kendskab til DDI
 • Samarbejder med forskellige personer for at promovere forbundet, herunder idrætsledere, landstrænere og udøvere.
 • Tæt samarbejde med øvrige ansatte for at skabe en positiv fortælling om forbundet i tråd med Strategiplanen 2022-2025.

Klubkonsulent Herluf Veng Juul

Sekretariatets klubkonsulent har ansvaret for samarbejdet med medlemsklubberne. Det er hans fineste opgave at stå for medlemsservice, medlemssystem, rådgivning og sparring til klubberne. Han er limen mellem forbundet og klubberne.

 • Ansvarlig for samarbejdet med medlemsklubberne.
 • Primære opgaver inkluderer medlemsservice, vedligeholdelse af medlemssystem, klubrådgivning og sparring.
 • Fungerer som bindeled mellem forbundet og klubberne.
 • Skaber forbindelse mellem klubber og lokale samarbejdspartnere.
 • Faciliterer kommunikationen mellem klubber, sekretariat og hovedbestyrelse.
 • Assisterer klubber i udviklingen af aktivitetstilbud og kurser for medlemmer og frivillige.
 • Arbejder på at synliggøre klubberne og Dansk Døve-Idrætsforbund for at tiltrække flere medlemmer med høretab til idræt.
 • Sammen med klubkonsulenten, sikrer fællesskabet opfyldelsen af strategisporaftalen med DIF og forbundets strategiplan 2022-2025.
 • Bidrager til uddannelse af flere frivillige til bestyrelsesposter i klubberne.

Hustolk Louise Bastholm Green

Louise er hustolk og hjælper til med administrationen af de mange bestillinger af tolk til møder, kurser, landsholdssamlinger m.v.