Opsamling oven på et veloverstået klubseminar og repræsentantskabsmøde i weekenden

Vi bringer her en opsamling fra klubseminaret lørdag den 22. maj og repræsentantskabsmødet søndag den 23. maj.

Da vi fra forbundets side i første omgang havde udskudt begge datoer, var det derfor en stor glæde, at alle 7 medlemsklubber alligevel var repræsenteret til begge dage på Scandic Hotel i Hvidovre.

Klubseminar

Som så ofte før var der god stemning og højt humør blandt deltagerne da de mødte ind til en spændende weekend i døveidrættens tegn.

Før vi gik i gang kunne vi byde velkommen til den nye medlemsklub Lethica, som var repræsenteret ved formand Jørgen Juel og suppleant Emil Trillingsgaard Stabel. Herefter var vi klar til at tage hul på programmet.

Det var tydeligvis tiltrængt at være samlet igen, særligt efter den lange nedlukning af Danmark, med over et år hvor det meste af idrætslivet har været lukket helt eller delvist ned. Derfor var det også forventeligt at motivationen skulle kickstartes igen. Forbundet havde derfor forberedt en spændende workshop med overskrifter “Det gode event”, efterfulgt af en fri debat om emnet “corona og døveidrætten”. Formålet var at få deltagerne og klubberne til at være kreative og tænke ud af boksen.

Efter en inspirerende første del af klubseminaret for både klubber såvel som for DDI, orienterede hovedbestyrelsen klubberne om hvordan det går internt i forbundet, blandt andet med status på arbejdet med den nye strategisporaftale med DIF, som skal løbe fra 2022 til og med 2025. Hovedbestyrelsen kom også med en opdatering på arbejdet med det nye vision-, mission- og værdisæt for Dansk Døve-Idrætsforbund.

Forbundets nye epsort konsulent Mads Treldal Skøt gav efterfølgende et spændende oplæg om mulighederne med esport i Dansk Døve-Idrætsforbund, og her blev der også præsenteret statistikker fra DDI’s seneste spørgeskemaundersøgelsen om esport. Arbejdet vil blive delt med klubberne, og skal være med til at danne grundlag for det videre arbejde med esport i forbundet.

Til slut havde klubberne et vigtigt punkt på dagsordenen. De ønskede nemlig færdiggøre deres gentlemenaftale, som skal sikre et godt samarbejde og være med til at skabe gode og klare rammer klubberne imellem.

Artiklen fortsætter efter galleriet.

Repræsentantskabsmøde

Om søndagen blev repræsentantskabsmødet skudt i gang kl 09:00. De to æresmedlemmer Knud Søndergaard og Ole Artmann var mødt op på dagen, og det skulle vise sig, at en særlig gæst blandt de fremmødte, senere på dagen ville tilslutte sig det fine selskab sammen med Knud og Ole, som æresmedlem i DDI. Men først til årets klub.

Årets Klub 2020 – Døvania

Døvania modtager prisen som Årets Klub 2020. Fra venstre: Claus Jul Larsen, Christina Bihl og Tina Boss Dideriksen. (Foto: Jens Luckenbach © Dansk Døve-Idrætsforbund)

For året 2020 var det kun prisen Årets Klub som blev uddelt, eftersom der ikke har været baggrund for at indstille kandidater til de øvrige priser i 2020, grundet corona-pandemien.

Her kunne Københavns Døves Idrætsforening Døvania for andet år i træk modtage prisen som Årets Klub. Døvania modtog prisen for at have tænkt ud af boksen under corona-krisen. Resultatet af dette har været at klubben har kunne tilbyde nye og anderledes arrangementer, som for eksempel online oplæg, online træning, online konkurrencer, samt forskellige typer af udendørsaktiviteter som ikke har indebåret fysisk kontakt. De har, trods en svær tid, forsøgt at fastholde ambitionsniveauet, og ligeledes haft masser af aktivitet på deres digitale platforme.

Dansk Døve-Idrætsforbunds næstformand, Claus Jul Larsen, holdt motiveringstale hvorefter Døvania’s repræsentanter, formand Christina Bihl og bestyrelsesmedlem Tina Boss Dideriksen, på vegne af klubben fik overrakt prisen.

Nyt æresmedlem – Ole Faustrup

Ole Faustrup blev udnævnt til æresmedlem under repræsentantskabsmødet 2021. (Foto: Jens Luckenbach © Dansk Døve-Idrætsforbund)

Efter at årets klub var blevet kåret, ventede der sig en stor overraskelse på dagsordenen. Forbundet kunne nemlig til alles store overraskelse udnævne Ole Faustrup som nyt æresmedlem i Dansk Døve-Idrætsforbund for sin mangeårige tjeneste for Dansk Døve-Idrætsforbund og sit engagement for døveidrætten.

Der vil inden længe komme et uddybbende portræt af Ole Faustrup og om hans tid i Dansk Døve-Idrætsforbund.

To nye hovedbestyrelsesmedlemmer

I løbet af 2020 havde bestyrelsesmedlem Christian Høybye valgt at trække sig i utide, og i starten af 2021 meddelte næstformand Claus Jul Larsen at han ikke ønskede at genopstille. Det betød derfor at der i weekenden skulle vælges to nye bestyrelsesmedlemmer ind i hovedbestyrelsen. To nye kandidater var fundet forud for repræsentantskabsmødet, og begge havde sagt ja til at stille op.

Laila Benthin

Laila Benthin modtager Jørgen Jørgensens Frivilligspris 2018. (Foto: Nicklas Kleczewski © Dansk Døve-Idrætsforbund)

Laila Benthin har kendt til DDI i nogle år efterhånden. Særligt var hun blandt andet primus motor i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af det danske løbeholds deltagelse ved Ragnar Sprint Florida, hvor hun stod i spidsen for projektet, som var et samarbejde mellem DDI og løbeentusiasterne fra Hearing Loss Runners. Efter sin flotte indsat modtog hun i 2019 Jørgen Jørgensens Frivilligspris 2018. Laila er selv hørehæmmet og har et stort ønske om at være med til gøre DDI mere attraktiv for den hørehæmmede målgruppe.

Janni Møller Thomsen

Janni Møller Thomsen bliver nyt hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Døve-Idrætsforbund. (© Lyngby Boldklub)

Den nuværende Business Brand Manger for Lyngby Boldklub og tidligere administrerende direktør for København Håndbold, Janni Møller Thomsen, spillede en stor rolle i samarbejdet mellem DDI og København Håndbold omkring værtskabet for EM i håndbold 2020 for døve, som desværre blev aflyst grundet corona-pandemien. Janni har nu valgt at takke ja til en plads i DDI’s hovedbestyrelse, hvor hun med sin faglige profil vil være med til at åbne nye døre for Dansk Døve-Idrætsforbund i fremtiden.

Den nye hovedbestyrelse:

  • Michael Weber Steenberg, Formand
  • Anders Kirchheiner, Bestyrelsesmedlem
  • Søren Toura-Jensen, Bestyrelsesmedlem
  • Laila Benthin, Bestyrelsesmedlem
  • Janni Møller Thomsen, Bestyrelsesmedlem

Der vil på et senere tidspunkt komme en præsentation af Dansk Døve-Idrætsforbund hovedbestyrelse.

Personer fundet til appeludvalget

Efter en periode uden personer til forbundets appeludvalg lykkedes det langt om længe at finde 3 medlemmer samt en suppleant til udvalget.

Appeludvalget ser nu således ud:

  • Morten Boye
  • Maja Toft
  • Ib Schjeldal
  • Trine Kappendrup, suppleant

En særlig tak

Efter alle punkterne på dagsordenen var gennemført var det tid til at rette en særlig tak til næstformand Claus Jul Larsen. Claus blev hyldet af alle de fremmødte og fik takketaler med på vejen, først fra hovedbestyrelsen og derefter fra sekretariatet, for sit store arbejde gennem de sidste seks år, hvor Claus både har siddet i bestyrelsen som formand og som bestyrelsesmedlem. Til sidst fik han tilmed overrakt Sekretariatets Årets Tak 2020, en særlig pris som er udstedt af Joachim Thor Krøyer og André Kobberholm.

Årsberetning 2020

Du kan læse vores årsberetning på linket herunder.

Del