Succesfuldt klubseminar 2019 med engagerede deltagere

Lørdag den 11. maj gennemførte Dansk Døve-Idrætsforbund klubseminar og søndag den 12. maj repræsentantskabsmøde, begge foregik på Hotel Scandic i Vejle.

Der kom 13 personer fra 6 medlemsklubber og dermed var alle medlemsklubber under Dansk Døve-Idrætsforbund repræsenteret.

Klubseminaret – langt og spændende

Dagen startede med at sekretariatet og forbundets hovedbestyrelse fortalte forskellige nyheder og gav en orientering om hvad der er blevet arbejdet med den seneste tid, f.eks. status på strategiaftalen med Danmarks Idrætsforbund (DIF), sidste nyt omkring værtsskab for EM i håndbold, EDSO kongressen og NBM i futsal – alle foregår i 2020. Klubberne blev desuden orienteret om at ny udvalg; Elite- og breddeudvalget, som har fået det overordnede ansvar for aftalen med DIF. Samt at DDI fremadrettet vil gå efter at få en rød tråd i grafikken i forbundet.

Christian Høybye holdt midt på dagen et oplæg, hvor han spurgte om der er behov for at opstille værdier, visioner og missioner for forbundet og klubberne fik til opgave at skrive forskellige bud på værdier, som de mente passer godt til Dansk Døve-Idrætsforbund.

Derefter gennemgik vi forskellige emner som vedrører døveidrætten og klubberne, bl.a. medlemslisten, ønsker til hjemmesiden, kurser, Danmarksmesterskaber samt orientering om de mange muligheder for økonomisk støtte, herunder William Demant Fonden.

Der var afsat en stor del af klubseminaret til at drøfte de 6 forslag til ændring af vedtægterne fra hovedbestyrelsen, hvor klubberne havde mulighed for at stille spørgsmål samt få uddybet betydningen. Der var flere gode diskussioner og dermed var det lettere at stemme på repræsentantskabsmødet dagen efter.

Sidst på programmet er der Klubbernes Hjørne, hvor klubberne kan snakke sammen og bl.a. afstemme hinandens holdninger og meninger til gentlemensaftalen, som skal gælde i perioden 2019-2021.

Alt i alt et rigtig godt klubseminar, hvor alle klubberne fik mulighed for at lufte forskellige tanker og diskutere med hinanden, sekretariatet og hovedbestyrelsen.

Del