PR-seminar afholdt for vores medlemsklubber og landsholdsledere

Dansk Døve-Idrætsforbund’s medieudvalg inviterede lørdag den 16. november 2019 alle forbundets medlemsklubber og landsholdsledere under DDI, til PR-seminar i Tegnsprogshuset i Fredericia. Medieudvalget er bestående af:

Nicklas Kleczewski. Kommunikationsmedarbejder hos Dansk Døve-Idrætsforbund
André Kobberholm, Idrætskonsulent hos Dansk Døve-Idrætsforbund
Jens Luckenbach, Programmedarbejder, tilrettelægger og studievært hos Døvefilm

Formålet med seminaret var at inspirere og dele viden inden for området public relations, forkortet PR. PR er kort fortalt en kommunikationsdisciplin, der arbejder med en virksomheds, organisations eller forenings interne og eksterne relationer. Seminaret blev samtidig afviklet med et ønske om at vi i fællesskab skal hjælpe hinanden og dele værktøjer til at løfte niveauet, blive mere synlige, samt øge tilstedeværelsen på de sociale medier. På den måde vil vi gøre det nemmere tilgængeligt at være og blive en del af døveidrætten – både for vores medlemmer, partnere og følgere.

Dagen startede ud med en hurtig hands on opgave, hvor deltagerne skulle finde sammen i grupper á 2-3 personer. Efter at de i grupperne havde taget en hurtig spørgerunde skulle de op og præsentere hinanden i plenum. Det var en god og frisk måde at starte dagen på, fremfor den sædvanlige åbning med at præsentere sig selv – og så var vi klar til at gå i gang.

Christina Bihl og Christina Hausgaard diskuterer opgaven (Foto: André Kobberholm © Dansk Døve-Idrætsforbund)

I første del af seminaret fik deltagerne et oplæg i ”Den gode historie” af Jens Luckenbach. Oplægget omhandlede hvordan man kan arbejde med nyhedskriterier som ramme for at skabe en god historie. I forlængelse af oplægget præsenterede Nicklas Kleczewski samspillet mellem tekst og billede, og hvordan man med visuelle midler kan forstærke helhedsindtrykket i en historie. Her var der også tid til lidt praktisk om hvordan man tænker og agerer som fotograf fra både Nicklas og Jens. Efter oplægget skulle deltagerne gå sammen i grupper og prøve den nye viden af i praksis og efterfølgende præsentere hvad de havde arbejdet med.

Nicklas Kleczewski holder et oplæg om samspillet mellem billeder og tekster (Foto: André Kobberholm © Dansk Døve-Idrætsforbund)

Da alle havde præsenteret blev deltagerne opdelt i to store grupper. I den ene gruppe var repræsentanterne fra klubberne, som havde fokus på klubbernes synlighed og hvordan de hver især kan udvikle potentialet indenfor PR-området. I gruppen diskuterede klubbernes repræsentanter, sammen med DDI’s idrætskonsulent, André Kobberholm, blandt andet hvordan de (klubberne, red.) hver især kan blive bedre til at bruge hinanden til at styrke de interne og eksterne relationer. Snakken faldt også på forskellige værktøjer og kurser, som forbundet kan tilbyde.

Den anden gruppe bestod af landsholdslederne fra DDI. Her havde deltagerne fokus på den nye hjemmeside og strukteringen af de interne ressourcer på PR-området. Nicklas Kleczewski gav en introduktion i CMS-systemet bag Dansk Døve-Idrætsforbund’s nye hjemmeside, samt en oplæring i hvordan hjemmesiden skal anvendes af forbundets ledere når den bliver taget i brug fra næste år. Her fik lederne også mulighed for at komme med feedback og ønsker til den fremtidige procedure, som skal sikre at vi i de kommende år får en mere struktureret tilgang til vores information og indhold på vores kanaler. Der blev snakket lidt frem og tilbage, og der blev hurtigt lavet en god forventningsafstemning.

Deltagerne fik lov til at runde dagen af med at komme med forslag og ønsker til hvordan DDI’s medieudvalg kan hjælpe klubbernes PR-ansvarlige fremadrettet. Der blev budt ind med mange gode og konstruktive forslag, og det var super givende for medieudvalget.

Til trods for at det ikke var alle vores medlemsklubber og landshold som var repræsenteret til seminaret, så havde vi alligevel det indtryk at deltagerne syntes at seminaret var godt og udbytterigt.

På vegne af medieudvalget vil vi gerne sige tusinde tak til alle deltagerne for en fantastisk dag og et godt seminar i Fredericia.

/AK og NK

Del