DM i discgolf 2023: tilmelding

Dansk Døve-Idrætsforbund kan hermed udskrive et danmarksmesterskab: DM i discgolf 2023.

Dato: Fredag den 18. august – søndag den 20. august 2023

Sted: Vorgod (Nørlundvej 1, 6920 Videbæk)

Der inviteres til danmarksmesterskab i discgolf, hvor både de dygtige, øvede og begyndere bliver tilgodeset. DM i discgolf spilles i år under amatør DM discgolf 2023.

DDI har påtaget sig værtskabet for DM-arrangementet og byder velkommen til Discgolf Vest. Der spilles en runde om dagen på banerne i Momhøje, Videbæk og Skibbild-Nøvling. Efter den 18. juni vil der komme en plan over hvilke rækker, der spiller hvorhenne.

Bestemmelserne omkring DM-arrangementet

DM afvikles i to rækker:

DM for herrer i discgolf

DM for kvinder i discgolf

Begge rækker bliver afviklet over 3 x 18 huller, der spilles fra gul tee. Der spilles efter PDGA reglementet samt gældende lokalregler for Discgolf Vest. DDI ́s reglement vedrørende overholdelse af høregrænse og ikke anvendelse af høreapparat/CI gælder til turneringen.Det et krav at deltagerne skal være medlem af en discgolfafdeling i en medlemsklub under DDI. Begge rækkerne bliver afviklet over 3 x 18 huller fordelt over 3 dage.

Arrangementsplan

Tiderne på programmet er ikke fastlagte endnu. Det vil blive fremsendt til alle tilmeldte deltagere samt offentliggjort når de er på plads.

(Foto: André Kobberholm © Dansk Døve-Idrætsforbund)

Tilmelding:

Tilmelding til DM skal ske direkte til https://www.discgolfscene.com/tournaments/AM_DM_2023 og til din hjemmeidrætsklub, hvor du er medlem af. Klubberne har sidste frist for at indsende tilmeldingsliste til DDI (ddi@deafsport.dk) den 10. juli 2023.

Er du ikke medlem i en vores medlemsklubber? Du har mulighed for at kontakte vores medlemsklubber og melde dig ind som medlem. Fristen for at tilmelde sig som nyt medlem, hvis du ønsker at deltage i DM, er senest den 1. juli 2023. Det er vigtigt at nye spillere også har fået audiogram godkendt hos DDI.

Deltagergebyr og betaling

Deltagergebyret koster 450 kr. pr. spiller, hvor spiller indbetaler ved tilmelding. DDI opkræver 50 kr pr. spiller udover deltagergebyret (450 kr) som din hjemmeidrætsklub sørger for at indbetale.

Døveidrætsklubberne modtager en faktura fra DDI for deres tilmeldte DM Discgolf spillere efter den 10. juli 2023.

Overnatning

Reservation/betaling af overnatning skal selv foretages af deltagerne eller klubberne. Der en mulighed for at få en teltplads eller campingvognsplads på DM-camp i Vorgod. Hvis du ønsker en mere magelige overnatningsmulighed, vil anbefale Hotel Falken i Videbæk (https://www.hotelfalken.dk).

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes pr. mail til idrætslederen Patrick Milther Mikkelsen pr. mail pmm@deafsport.dk.

Del