Referat af ICSD kongres: “En blandet pose bolsjer”

Dansk Døve-Idrætsforbunds formand, Michael Weber Steenberg, deltog i weekenden i ICSD’s ekstraordinære kongres, der blev afholdt i vintersportsbyen Erzurum, Tyrkiet. Grunden til at man har valgt at afholde kongressen der er, at Winter Deaflympics blev afholdt samme tid og sted.  

Michael kommer her med et resume af hans oplevelse af kongressen:

Jeg landede i Erzurum sent fredag aften og det var bælgmørkt, så jeg kunne ikke rigtig se hvordan omgivelserne så ud – men næste morgen blev jeg positivt overrasket. Det er en gammel handelsby med over 600.000 indbyggere, godt 1.600 meter over havet, omkranset af sneklædte bjerge. Kongreshotellet lå ved foden af skisportsstedet Palandöken, et lille skisportssted, som jeg slet ikke fik tid til at nyde noget af.

Efter at have klaret check-in og fået mit ID-kort, var det tid til at hilse på internationale kolleger og forbindelser fra de godt 45 lande, der var mødt op. Rigtig mange havde hørt om Dansk Døve-Idrætsforbunds situation vedr. VM i håndbold, og de ville meget gerne vide mere, så de kunne undgå lignende oplevelser. Mange af landene blev chokerede og de har udtrykt ønsker og håb om at problemerne bliver løst hurtigst muligt. 

Workshop

Lige inden workshoppen gik i gang fik jeg at vide, af præsidenten for ICSD, Àdám Kósa, at Kenyas delegation slet ikke var mødt op, selvom de havde meldt deres ankomst. Det er sket præcis det samme for Tyrkiet, som der er sket for os sidste sommer. Jeg blev meget skuffet over nyheden, da jeg havde set frem til at tale med dem vedr. deres tilgodehavende til os.

Selve workshoppen forløb meget fint med gode inputs og diskussioner. Der var især fokus på gennemgang af de vigtigste forslag til vedtægtsændringer og ændringer i ’Code of Ethics’. 

Spørgsmål omkring kønsbalance blev diskuteret meget, og det var tydeligt, at mange af landene begynder at forstå betydningen af dette, hvilket jeg tolker positivt. 

Oplæg fra landene

Polen og Italien gav oplæg om udviklingen i hver deres forbund gennem de seneste 10 år og de har nået rigtigt meget, hvilket var meget interessant at høre om. Polen har fuld økonomisk støtte fra regeringen og der gives både medaljebonus og livsvarig pension ved store sportsresultater. Italien får minimum 1 million euro om året, og til næste år åbnes der et nyt sportscenter udelukkende til det italienske døvesportsforbund. 

Efter frokostpausen var der oplæg fra de regionale præsidenter omkring arbejdet i de regionale sportsforbund. Efterfølgende holdt to medarbejdere fra ICSD’s sekretariat oplæg om det kommende, nye kvalifikations- og rankingssystem. Det var især interessant, for det er noget som IOC (det Internationale Olympiske Komité har foreslået ICSD at tage op). 

ICSD Congress Erzurum – med Ádám Kósa

Ádám Kósa fortalte kort om sit og hovedbestyrelsens arbejde i den seneste tid, og de har knoklet på at få tættere bånd med både IOC og IPC. Det går i den rigtige retning og der er kommet positive tilbagemeldinger fra IOC, hvilket er rigtigt godt.

Til sidst blev budprocedurer omkring evt. afholdelse af mesterskaber m.v. taget op og her kom jeg igen i fokus på grund af VM i 2023. Mange af landende udtrykte usikkerhed omkring procedurer, da det efterhånden indebærer store økonomiske risici for værtslandene. Her blev der foreslået og diskuteret punkter, der skulle tages op ved næste dags kongres.

Om aftenen var der middag og socialt samvær, og næste dag var der ekstraordinær kongres.

Fornyelse af vedtægter

Efter de indledende procedurer gik vi i gang med gennemgang af vedtægterne og det gik meget hurtigere end normalt. Der var meget få spørgsmål og det var dejligt at se hvordan det hele forløb gnidningsfrit – til stor modsætning til de tidligere kongresser, jeg har deltaget i.

Da vi senere nåede til punkterne omkring, hvornår et medlemsland kan deltage i regionale og internationale mesterskaber, blev der tilføjet afsnit omkring, at man også skal have afklaret alle udeståender til evt. værtslande, før man kan blive opfattet som fuldgyldigt medlem igen. Kongressen gav også ICSD’s bestyrelse mandat til at suspendere medlemslande ved særligt alvorlige tilfælde. 

At vi, hos Dansk Døve-Idrætsforbund, allerede har fået gennemført suspendering af de tre lande, der ikke dukkede op til VM i håndbold, skyldes ekstraordinær indsats af både undertegnede og formanden for ICSD, der fik presset suspenderinger gennem hos ICSD’s hovedbestyrelse uden reelt grundlag i vedtægterne. Men det er der officielt blevet lavet om på nu, så kommende værtslande også vil være beskyttet af de nye foranstaltninger. I den forbindelse er der også strammet gevaldigt op omkring processer vedr. tilmelding til deltagelse af internationale mesterskaber.

Gennemført kønsbalance

Af øvrige vigtige punkter kan der nævnes, at det er lykkedes at få gennemført en kønsbalance således, at der skal være en repræsentation med mindst 30% af hvert køn i hele ICSD-organisationen. Det er utroligt vigtigt, selvom det skal ses i lyset af, at det først er lykkedes at få forslaget gennemført efter hele 4½ år, da Sverige foreslog det for første gang helt tilbage ved kongressen i Italien i 2019 (hvor forslaget overraskende blev nedstemt).  At det er lykkedes at få det gennemført skyldes især det store forarbejde, der er lavet af hovedbestyrelsesmedlem, Alexandra Polivanchuk (Sverige), og atleternes repræsentant i hovedbestyrelsen, Katrin Neudolt (Østrig).

ICSD Congress Erzurum – med Alexandra Polivanchuk

Til sidst var der takketaler og en (endnu ikke 100% bekræftet) udmelding om at næste ordinære kongres vil komme til at foregå i Paris, Frankrig, omkring september 2024 i forbindelse med ICSD’s 100-års jubilæum.

En blandet pose bolsjer

For mig, personligt, var kongressen en blandet pose bolsjer. Jeg var, og er, meget skuffet over, at der ikke var mulighed for at tale med den kenyanske delegation. Men jeg er dog fortsat fortrøstningsfuld, da både jeg og ICSD fortsat arbejder hårdt på at få en positiv udvikling i sagerne. 

På den positive side, så er jeg meget glad for at der er kommet en meget mere positiv stemning i forbindelse med hele eventet og at der er en generel følelse af, at nu er ICSD på rette vej. 

Jeg ser meget frem til fortsat godt samarbejde med både ICSD, EDSO (det europæiske døvesportsforbund) og de øvrige medlemslande. 

ICSD Congress Erzurum – med Leonid Kasitskyi

Møde med Ukraine

Under en af pauserne ved kongressen fik jeg fornøjelsen af at tale med præsidenten for det ukrainske døvesportsforbund, Leonid Kasitskyi, om situationen i Ukraine. Det var ikke rart at høre om de oplevelser, de gennemgår i både landet og forbundet, men han kæmper fortsat for døvesporten. Det er imponerende, med tanke på at Ukraine er med i toppen af det samlede medaljekapløb ved vinter-OL og de vandt også kapløbet ved Deaflympics i Brasilien i 2022, lige efter russernes invasion af Ukraine. Leonid understregede, at han er utrolig glad for den støtte og opbakning, som Ukraine har fået fra Dansk Døve-Idrætsforbund og fra Danmark, generelt.

Hvis der er noget, I gerne vil vide mere om, er I velkommen til at kontakte Michael på mail ms@deafsport.dk

Del