Formandsnetværksmøde med status og blik på klubseminar

Tirsdag den 10. oktober afholdt Dansk Døve-Idrætsforbund online formandsnetværksmøde, der samlede forpersoner og repræsentanter fra vores idrætsklubber og forbund. Mødet var en værdifuld lejlighed for klubberne og forbundet at dele erfaringer og viden. På dagsordenen stod vigtige punkter vedrørende forbundets nuværende status samt rapporter fra VM i håndbold og EM i marathon.

Fra forbundets side deltog formand Michael Weber Steenberg, bestyrelsesmedlem Julie Faustrup og klubkonsulent Herluf Veng Juul. Mødet blev en anledning til at reflektere over og evaluere de seneste sportspræstationer og drøfte fremtidige initiativer og udfordringer.

Michael Weber Steenberg fortæller om vigtigheden af samarbejdet på tværs af klubberne og for at støtte og fremme idrætsaktiviteter for døve. Han udtaler: “Det har været rigtigt godt at få talt med klubberne og se hvad de havde af tanker og spørgsmål vedr. situationen hos forbundet i øjeblikket. Klubberne er meget vigtige medspillere ift. forbundets fremtid.”

Efter en dybdegående diskussion om aktuelle emner blev der planlagt, hvordan det kommende klubseminar, der er planlagt til den 11. november, kunne gavne klubbernes udvikling og samarbejdet med forbundet yderligere.

Formandsnetværksmødet bekræftede vigtigheden af åben kommunikation og samarbejde mellem Dansk Døve-Idrætsforbund og de tilknyttede klubber. Forbundet ser det som en prioritet at opretholde den tætte forbindelse og opfordrer medlemmer til at tage kontakt til deres respektive klubber for yderligere information og støtte.

Del