DDIs Repræsentantskabsmøde 2023

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2023.

Kære klubber under Dansk Døve-Idrætsforbund.

Der indkaldes til repræsentantskabsmøde søndag den 7. maj 2023 kl. 9.00-15.00 på Hotel Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø. Dagsorden vil som minimum indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter og stemmetæller.
 3. Hovedbestyrelsens beretning forelægges til efterretning.
 4. Årsrapport
  a. Revideret årsrapport forelægges til godkendelse
  b. Redegørelse af samarbejde med revisionsfirma
 5. Behandling af forslag fra klubberne og hovedbestyrelsen
 6. Fastsættelse af klubkontingent og DDI-andel
 7. Valg af hovedbestyrelse:
  a. Formand
  b. 4 menige hovedbestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af Appeludvalg: 3 medlemmer og 1 suppleant

Hver klub har ret til at sende 2 delegerede til repræsentantskabsmødet.

Materialer til repræsentantskabsmødet vil blive sendt til klubberne senest den 16. april.

Vi afholder klubseminar dagen før, den 6. maj 2023 på samme adresse.

Det koster 150 kr. pr. klub for at deltage i repræsentantskabsmødet inkl. frokost.

Del