DDI indgår mediesamarbejde med 17TVS (EN: Media Partnership with 17TVS)

English below

Dansk Døve-Idrætsforbund har indgået et samarbejde med 17 Television Productions fra Irland, som er eksperter inden for produktion af bl.a. LIVE-streaming. De kommer med en gruppe på 14 frivillige til VM i håndbold, som kommer til at stå for streaming af kampene og mediedækningen. Mange af de frivillige, som er en del af det irske selskab, har været en del af Frontrunners på Castberggaard og er siden hen blevet en stor del af de internationale sportsbegivenheder – senest til Deaf Futsal Champions League turneringen i Göteborg i Sverige.

foto: 17TVS


‘Vi er utroligt glade for at få et samarbejde på plads med 17 Television Productions, så vi kan få mere opmærksomhed og kendskab til døveidrætten, samt være med til at udbrede internationale sportsbegivender på dansk grund, f.eks. det kommende World Deaf Handball Championships 2023 og World Deaf Futsal Championships 2025 – begge i Danmark. Endvidere er der også aftalt, at vi kan koble flere spændende sportsbegivenheder til for at kunne give flere muligheden for at se med LIVE, selvom man ikke er fysisk til stede. Det synes vi er vigtigt,’ udtaler Joachim Thor Krøyer, Sekretariatschef.


‘Vi er glade for at indgået et nyt mediesamarbejde om døvesport og blive en del af Dansk Døve-Idrætsforbund. Vi ser frem til at bidrage med ekspertise inden for LIVE-streaming og mediedækning til vores publikum. Vi er spændte på at slå vores kræfter sammen og støtte udviklingen af vores mediesamarbejde,’ udtaler Roy Michael White, som er Executive Producer for 17 Television Production.

Vi ser frem til et godt samarbejde, og byder dem velkommen ombord i Dansk Døve-Idrætsforbund. 

Første opgave for 17 Television Productions bliver den kommende lodtrækning til VM i håndbold 2023 søndag den 5. marts, hvor vi sender LIVE fra Scandic Copenhagen Strandpark, og vi glæder os!

Foto: 17TVS

DDI Enters Media Partnership with 17TVS

The Danish Deaf Sports Federation has entered into a partnership with 17 Television Productions from Ireland, experts in production including LIVE streaming. They will bring a group of 14 volunteers to the Handball World Championships who will be responsible for streaming the matches and media coverage. Many of the volunteers from the Irish company have been part of Frontrunners at Castberggaard and have since become a significant part of international sports events, most recently at the Deaf Futsal Champions League tournament in Gothenburg, Sweden.

“We are incredibly happy to establish a collaboration with 17 Television Productions, allowing us to gain more attention and awareness for deaf sports and contribute to spreading international sports events on Danish soil, such as the upcoming World Deaf Handball Championships 2023 and World Deaf Futsal Championships 2025 – both in Denmark. Furthermore, it has also been agreed that we can connect to more exciting sports events to provide more people with the opportunity to watch live, even if they are not physically present. We believe this is important,” says Joachim Thor Krøyer, Secretary General.

“We are pleased to enter into a new media partnership for deaf sports and become part of the Danish Deaf Sports Federation. We look forward to contributing our expertise in LIVE streaming and media coverage to our audience. We are excited to join forces and support the development of our media partnership,” says Roy Michael White, Executive Producer for 17 Television Productions.

We look forward to a successful collaboration and welcome them aboard the Danish Deaf Sports Federation.

Del