DDI er klar til årsmødet 2020

Dansk Døve-Idrætsforbunds årsmøde vil i år forgå på Scandic Odense på adressen: Hvidkærvej 25, 5250 Odense. Det forventet tidsrum for årsmødet d. 20. september er fra kl 09.00 til 12.00. Der vil være pauser ind imellem.

Dagsorden vil som minimum indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Hovedbestyrelsen orienterer om arbejdet siden ordinært repræsentantskabsmøde
  4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendes
  5. Forslag til behandling

Materialer til årsmødet (opdateres)

Del